Na konci dubna jsme se v Sasku již podruhé účastnili výsadby stromů, kterou organizovala německá Satja Sáí organizace. Akce se konala v blízkosti česko-německé hranice, což nám usnadnilo rozhodnutí podpořit nejen místní dobrovolníky a samotnou výsadbu, ale také vzájemné setkání Sáí Bábových příznivců. Sázení proběhlo ve spolupráci s nadací „Les pro Sasko", která poskytla vhodné místo pro výsadbu a také pracovní nářadí.

Během první akce, která proběhla v listopadu 2022, 14 dobrovolníků z Německa, Česka a Ukrajiny zasadilo 1 300 sazenic čtyř jehličnatých stromů (douglaska, jedle, modřín a borovice) a dvou listnatých stromů (buk a dub zimní).

Tentokrát se počet účastníků zvýšil na 20 a k výše jmenovaným se přidali navíc dobrovolníci ze Sýrie. Během víkendu se podařilo zasadit 2 370 sazenic různých druhů stromů, konkrétně habr, dub letní, dub zimní, lípa malolistá, buk lesní, jedle bělokorá a modřín.

Během večerních setkání se konalo také zpívání duchovních písní, meditace, studijní kroužky a společné sdílení zážitků, příběhů, zkušeností a poznatků, týkajících se vztahu člověka, Boha a přírody.

Krásná příroda poskytla účastníkům možnost načerpat potřebnou sílu, služba je odměnila pocitem uspokojení, modlitby a myšlenky na Boha je naplnily radostnou duchovní energií, a tak se šťastní po dvoudenním setkání vraceli do svých domovů.