Aktivity služby zahrnují poskytování jídla, oblečení, školních a jiných potřeb, výstavbu a opravy domů a společenských/komunitních budov, pomoc starým lidem atp.

Služba ve vesnicích

Každý rok vykonávají studenti Šrí Satja Sáí škol a univerzit službu ve více než stovce vesnic. Dům od domu rozdávají jídlo a oděvy, školám věnují materiál potřebný pro učení.

Studenti Satja Sái univerzity dávají jídlo lidem z vesnice.

„Studenti a učitelé Satja Sáí škol v Anantapuru, Prašánti Nilajam a Brindávanu vykonávali 13. - 21.října 2007 devítidenní službu na venkově. Více než 700 studentek a zaměstnanců školy v Anantapuru a mnoho dalších dobrovolníků balilo jídlo a oblečení. S prací začínali v deset hodin večer a končili kolem třetí hodiny ranní. Ostatní studenti vyjížděli do přibližně 150 vesnic v okolí Puttaparthi, Bukkapatnam a Kothacheruvu a sloužili v nich doslova dům od domu. Pozornost byla věnována tomu, aby žádná rodina nebyla opomenuta. Po dobu osmi dnů obsloužili denně asi 30 000 lidí jídlem a bylo rozdáno přibližně 6 000 ks oblečení.
Může vyvstat otázka, jak tato služba řeší problém chudého venkova v Indii? Je zřejmé, že problémy vesničanů jsou příliš vážné na to, aby je bylo možné vyřešit tímto krátkým služebním programem. Ale Sái Bábův přístup je jiný. Říká, že tato služba v první řadě vyjadřuje lidem ve vesnicích, že je zde někdo, kdo je má rád a stará se o ně. V druhé pak dává studentům intenzivní zážitky, které by jinak nikdy neměli. Smyslem je učinit srdce studentů natolik citlivými, aby do nich byla zaseta semínka soucitu. Tato citlivost ve studentech zůstane a jednou, až budou zastávat vlivnější pozice, je povede k tomu, aby změnili tvář vesnické Indie.“
 (ze zprávy o průběhu služby ve vesnicích 2007)

Péče o osiřelé a strádající děti

V červenci 2002 Sáí Bába inauguroval Sri Sathya Sai Deena Janoddharana Pathakamu, domov pro osiřelé a strádající děti v Kammavaripalli. Nyní je podporováno tímto projektem 60 dětí z vesnic v okolí Puttaparti. Dětem je poskytováno ubytování, stravování, odívání, vzdělání a je postaráno o další každodenní potřeby. Byla zde také vybudována škola, která dětem zajišťuje formální vzdělání a také je školí v práci na počítači.

Domovy pro seniory

Sri Sathya Sai Central Trust vede domy pro seniory v Kadugodi, Bengalúru a Anantapuru. Seniorům je zdarma poskytováno ubytování, strava a lékařská péče.