Satja Sáí vzdělávací centrum, z.s. je zapsaný spolek, který má za cíl šíření informací o lidských hodnotách vztahujících se ke vzdělávacímu systému, humanitárním projektům a učení duchovního učitele Satja Sáí Báby. Satja Sáí vzdělávací centrum zajišťuje právní a finanční záležitosti spojené s fungováním Satja Sáí mezinárodní organizace v České republice.

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností. Za tímto účelem se sdružení zejména věnuje:

  1. projektům dobrovolné služby – např. pomoci při ochraně životního prostředí, pomoc lidem bez domova
  2. vzdělávání členů a nečlenů v lidských hodnotách v souladu s učením Satja Sáí Báby
  3. vydávání a šíření neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., dále periodického tisku ve smyslu zákona č. 46/2002 Sb. a informačních materiálů, tematicky odpovídající cílům sdružení a rovněž jejím vnitřním směrnicím a předpisům, které jsou vydány na základě a v mezích stanov a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  4. spolupráci ze zahraničními sdruženími s obdobným cílem činnosti

Přehled článků věnujících se aktivitám najdete a hlavní stránce tohoto webu.