Dne 17. října 2015 uspořádala Satja Sáí organizace ČR dobrovolnickou akci Úklid Krčského lesa. Úklid proběhl ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy, která zajistila pytle na odpadky, rukavice a následný odvoz naplněných pytlů.

Tato akce byla součástí celosvětové iniciativy „Serve the Planet“, v rámci které Satja Sáí organizace pořádá aktivity dobrovolné služby ve více než 50 zemích světa. Tato služba, stejně jako další, kterou se zabývají členové Satja Sáí organizace připomíná Sáí Bábovo učení o pěti lidských hodnotách a umožňuje ho snadno uvést do praxe.

Úklidu se zúčastnilo 12 dobrovolníků včetně dětí. Dohromady jsme sesbírali 14 plných pytlů odpadků. I v relativně malém počtu lidí se tak podařilo dosáhnout něčeho hmatatelného, čehož si okamžitě povšimli i kolemjdoucí, kteří tuto službu velmi oceňovali. Věříme, že příští rok budeme tuto akci moci zopakovat, ideálně i ve větším měřítku.

Plastové a skleněné lahve patřily mezi časté úlovky.
I když na fotce nejsou vidět, nedopalky ani plastové obaly od sladkostí do lesa též nepatří.
V lese jsme vyčistili několik takovýchto „epicenter“ odpadků.
Mezi úlovky patřila i brašna a starý batoh - ten je na fotografii už plný nasbíraného smetí.
První ze dvou dávek naplněných pytlů. Dík patří Lesům hl. m. Prahy, kteří zajistili následný odvoz pytlů.