Satja Sáí mezinárodní organizace (SSSMO) je duchovní, humanitární a sloužící organizace, která je přítomná ve více než 120 zemích světa s více než 1 800 Satja Sáí centry a skupinami. Účelem a cílem této organizace je pomoci nám uvědomit si a projevit naše vnitřní božství a vidět stejné božství v celém stvoření. 

Výroční zpráva podává přehled aktivit SSSMO v oblasti vzdělávání, humanitární pomoci, zdravotní péče, mezináboženského dialogu, ekologických aktivit atd. Navzdory výzvám, které ovlivňují svět, SSSMO pokračuje ve službě lidstvu v odpovědi na pandemii COVID - 19 a přírodním katastrofám jako byly požáry v roce 2020. 

Posledním příkladem je významný nedostatek jídla v Africe, které způsobilo hladovění více než 250 milionů lidí. SSSMO poskytla více než 200 tun jídla Angole, Beninu, Kamerunu, Kongu, Gabonu, Pobřeží Slonoviny, Madagaskaru, Nigérii, Senegalu, Jižní Africe a Togu. Členové SSSMO také poskytli stovky tisíc kilogramů jídla a materiálu v dalších zemích jako např. Austrálie, Kanada, Guatemala, Hong Kong, Indonésie, Kazachstán, Mexiko, Maynmar, Nepál, Rusko, Srí Lanka, Ukrajina, Velká Británie, USA a Venezuela. Navíc oddaní přispěli na osobní potřeby ochrany jako jsou obličejové masky, štíty, zdravotnické oděvy, rukavice aj. pro profesionální zdravotnický personál v mnoha zemích.  

Více o těchto aktivitách a i mnoha další najdete ve výroční zprávě SSSMO na tomto odkaze https://sathyasai.org/annual-report-2020/