V sobotu 26.11. jsme si připomněli výročí narození Satja Sáí Báby celodenním setkání v Domě ochránců přírody v Praze. Jednotícím prvkem poměrně různorodého programu byla duchovní praxe, kterou Sáí Bába učil, a jí se prolínajících pět lidských hodnot.

Program jsme začali bhadžany s video projekcí, jež přenesla přítomné na Svámího daršan v Prašánti Nilajam. Poté následovala kratší povídání a představení aktivit probíhajících na národní i mezinárodní úrovni v Satja Sáí mezinárodní organizaci. To umožnilo alespoň trochu nahlédnout do rozsahu a hloubky služby, kterou Sáí organizace dělá v různých částech světa, ať už se jedná o pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami, pravidelné zdravotní tábory, pomoc sociálně slabým nebo poskytování špičkového vzdělání dětem ze znevýhodněných skupin. Dopoledne jsme pak završili trochou pohybu, kdy ti, kteří chtěli, tančili společně tance míru, tance mající původ v různých kulturách a vážících se k různým náboženstvím.

Odpoledne, po společném obědě obohaceném o spoustu delikates a sladkostí, které s láskou připravili a přinesli mnozí účastníci, pak bylo věnované povídání si o Sáí Bábově učení v rámci studijního kruhu. Místo obvyklého čtení promluvy jsme si mohli promluvu vyslechnout přímo z úst Sáí Báby. Jednalo se o část videozáznamu narozeninové promluvy z 23. listopadu 2008 opatřené českými titulky. Ve studijním kruhu jsme diskutovali o tom, jak projevit vděk Bohu, který stojí nad vším a ani naše chvála ho nezajímá, jak poznat jeho lásku a realizovat ji žitím bez pocitu „já“ a „moje“. Setkání jsme pak už tradičním způsobem uzavřeli videobhadžany.

Jsme moc rádi a vážíme si toho, že jsme opět mohli na setkání přivítat milé Sáí Bábovy oddané a příznivce, kteří na toto setkání vážili cestu z různých koutů naší země.

Celá narozeninová oslava všem poskytla povznášející příležitost vytrhnout se z každodenního koloběhu starostí a umožnila nám lépe si uvědomit cíl, kterým je cesta k Bohu, a způsob, jak tohoto cíle dosáhnout, jímž je žití poctivého a morálního života a uskutečňování pěti lidských hodnot ve všech zdánlivě „světských“ činnostech, které děláme.

 

(Klikněte pro zvětšení)