Je to místo, kde vám na tváři vyvstane opravdový úsměv a v očích se objeví malé jiskřičky, protože dříve či později si uvědomíte - On je tu vždy pro vás, jen aby vás učinil šťastnými!

Ale co je to skutečné štěstí? Jsme schopni být šťastní každý den, za všech okolností? Kdo hledá, najde, ale kdo se dívá dovnitř, ten si to uvědomí: "Skutečné štěstí se skrývá v tobě!"

To není jen konstatování v tomto článku, ale bylo to samotné poslání "5. evropského tábora pro mladé Sáí 2023". Uskutečnil se od 19. do 27. srpna nedaleko Athén, na místě zvaném "Sáí Préma", kterému požehnal sám Satja Sáí Bába. Je vzdáleno jen několik kilometrů od moře a příroda kolem je čistá a harmonická, toto místo však vnímáme jako nedotčené vnějším světem zejména díky lásce, která proudí vzduchem a způsobuje, že vaše starosti mizí v plné lehkosti Božské přítomnosti. Tábor byl vnitřní cestou ke štěstí 15 mladých lidí, kteří pocházeli z 9 různých evropských zemí.

Všechny spojila univerzální láska. Každé ráno a večer sladkost modliteb a bhadžanů spojila naše srdce v jedno, a než jsme si to uvědomili, všichni jsme se sladili do jedné rodiny. Skupina se zúčastnila několika seminářů o tom, jak začlenit štěstí do každodenní činnosti, jak obchodovat a komunikovat, jak dosáhnout sjednocení s Bohem a jak ho sladit s rytmem a hudbou života. Společně jsme ve vzájemné interakci vytvářeli dramata na téma nešťastná vs. šťastná realita, hráli jsme bhadžany na bicí nástroje, tančili a jednoduše si připomínali, jak je důležité mít vždy příjemný úsměv na tváři, cítit se dobře a být šťastný.

Skupina měla možnost navštívit Athény a seznámit se s historií archeologických staveb a starými filozofy, kteří učili o pravdě. Navštívili jsme několik starověkých chrámů a archeologických nalezišť a kochali se jedinečnou architekturou a příběhy této starověké kultury. Jeden večer jsme pozorovali západ slunce u Poseidonova chrámu – chrámu boha moře. Ten se nacházel na mysu Sounion, celý byl obklopen mořem a takový nekonečný pohled nám jen připomínal Jeho nekonečnou přítomnost a lásku.

Jednoho rána nás širé moře vyzvalo, abychom u Jeho lotosových nohou obětovali své modlitby a bhadžany. Těsně předtím, než se objevilo svítání, naše skupina tiše prošla skalnatým útesem obráceným k mořskému horizontu a postavila Sáí Bábovu fotografii před nekonečné moře. Zatímco jsme obětovali Suprabhátam, slunce se v něžném rytmu veršů rozvinulo z nekonečného obzoru a ozářilo celé panorama intenzivním oranžovým světlem, čímž nám dalo najevo, že v tomto posvátném okamžiku jeho přítomnost probudila celý vesmír.

Poslední den jsme uspořádali koncert a jednou z písní, které jsme hráli, byla "Forever Young" od Alphaville. Text písně nám při zpěvu opravdu spojil srdce: „Opravdu chceš žít navždy, navždy a navždy?".

Ale co vlastně máme na mysli, když zpíváme o tom, že budeme žít navždy? Je to jednota, která vychází zevnitř, touha být jedno s Bohem a splynout s Bohem v druhých, žít přítomně v každém okamžiku, který nám dal. Jít s proudem každého okamžiku a přijmout, že vše v tomto vesmíru není nic jiného než jeho vůle. Přišli jsme sem jako nástroje lásky a nic víc. Naším posláním je jediné – nepřestávat všude šířit jeho poselství lásky! Nejsme od sebe navzájem odděleni. Pokud jde o lásku, neexistuje žádné oddělení a všichni jsme jen kapkami téhož oceánu. Ztrácejme se tedy v jeho nekonečné všudypřítomnosti a šiřme myšlenky lásky, míru a radosti do celého vesmíru!

A opravdu, existuje nějaký okamžik se Sáí Bábou, který by nám nepřipadal jako věčnost? "Musíte být stále šťastní a blažení. Na vašich rtech by měl tančit sladký úsměv. Za žádných okolností byste neměli nastavovat nešťastnou tvář. Musíte se vždy usmívat. Když vás ostatní vidí, měli by se také cítit šťastní. Měli byste tedy vždy vést šťastný a blažený život se sladkým úsměvem na tváři. Měli byste být šťastní a zároveň činit šťastnými i ostatní."

Satja Sáí Bába, 5. září 2006