V posledním květnovém víkendu, 27. a 28. května, se v Praze v Domě ochránců přírody uskutečnilo Národní setkání Satja Sáí organizace České republiky. Navštívilo ho téměř 30 účastníků z různých koutů naší země. Každý z nich přišel s otevřeným srdcem a připravený sdílet své zkušenosti a lásku k Bohu. Ústředním tématem setkání bylo „Jak být drahý Bohu“, což se odráželo do průběhu celého setkání.

Program zahrnoval vyprávění a sdílení, Sáí Bábovu promluvu a společný zpěv duchovních písní a manter. Příběhy a zkušenosti Sáí Bábových příznivců byly pro mnohé inspirující a přinášely hluboký vhled do tématu setkání. Pro oživení po obědě nechyběla ani tento rok duchovně zaměřená hra, která umožnila účastníkům nejenom strávit trochu času venku na zahradě, ale též přinesla i mnoho zábavy při sestavování duchovních citátů. Všechny tyto prvky pomohly vytvořit silnou duchovní atmosféru, ve které byla velmi silně cítit Sáí Bábova přítomnost.

Hlavním hostem setkání byla Maria Quoos z Polska. Maria je v Satja Sáí organizaci koordinátorkou pro Polsko a pobaltské státy, a také vedoucí pěveckého sboru Sarvadharma. Je známá svou službou, oddaností, nekonečnou energií a srdečností. Během soboty sdílela své zkušenosti a myšlenky na téma setkání. V neděli pak účastníky oslovila svou inspirativní prezentací o lásce v každodenním životě.

Setkání bylo krásné a silné. Účastníci z něj odcházeli nabiti duchovní energií a posíleni  a inspirováni do dalších dní.