První červnový víkend roku 2019 patřil v Satja Sáí organizaci ČR národnímu setkání oddaných. Do Prahy, kde se setkání uskutečnilo, přijeli oddaní z různých koutů republiky, ale pozvání na něj přijali i zahraniční hosté Raksha Mahtani a Galo Weir. Tento manželský pár přiletěl na setkání ze španělského ostrova Mallorca, kde společně žijí. Tématem setkání byla Důvěra v Boha a tak oba hosté o tématu mluvili.

Raksha, která je více než patnáct let učitelkou angličtiny předškolních a školních dětí, sdílela své zážitky a zkušenosti s dětmi. Pro Rakshu znamená důvěra v Boha důvěra ve své vnitřní Já, které také nazývá duchovním srdcem. Jedná se o naše opravdové já, které je naším Mistrem, Božstvím, které je do nás vloženo. V našem životě pak jde především o to se skrze praktikování lidských hodnot více a více s tímto srdcem propojovat až nakonec dojde k úplnému sjednocení. Raksha mluvila jednoduchým, neumělým jazykem a srdce posluchačů si získala především svými velmi dojemnými zážitky s dětmi, které jsou čisté a upřímné ve svém vnímání a prožívání. Ona sama je velmi vděčná za to, že může profesi učitele vykonávat.

Její manžel Galo Weir, který vyrostl v chudinské čtvrti v Ekvádoru, hovořil ve stručnosti o své cestě k Satja Sáí Bábovi. Galův život byl v dětství poznamenán tragickou událostí, kdy na prahu jejich domu byl zastřelen jeho otec. Galovy tehdy bylo teprve 7 let. Tato událost byla natolik těžkou pro jeho matku, že se nebyla schopna o něj a jeho tři sestry několik let starat, a tak byl Galo vychováván svojí babičkou a tetami. Po různých životních vzletech a pádech si při prvním osobním setkání se Satja Sáí Bábou pochopil, proč je na tomto světě, a ujal se své podpůrné role v rodině. Později se přestěhoval do Španělska, kde se v madridském Satja Sáí centru setkal s Rakshou, která je jeho manželkou a jsou spolu velmi šťastní.

Na setkání promluvil také centrální koordinátor Satja Sáí organizace pro Německo, Rakousko, ČR a Maďarsko, Jiří Blažek. Mluvil o tom, že pro nás je často důvěra v Boha spojena s touhou po naplnění našich představ či přání, přitom však je celé stvoření dokonale učiněno tak, aby nás přivádělo k nám samým opravdovým, nikoliv k tomu, co za dobré mnohdy mylně považujeme. Součástí setkání také bylo zpívání duchovních písní, sdílení, jednoduchá pohybová aktivita spojená s lidskými hodnotami aj. Každého zúčastněného zaujala něco jiného, ale snad všichni odcházeli s větší důvěrou v Boha.