V krásném prostředí ášramu Malá Ohrada se 25. listopadu 2023 konala oslava 98. výročí narození Šrí Satja Sáí Báby.

Tento den začal v atmosféře prvního sněhu, který toho rána pokryl Prahu a přinesl do města klidnou, mystickou náladu a tichou krásu.

Program oslavy byl rozmanitý, plný duchovního obsahu a sdílení. Začal zpěvem manter, véd a duchovních písní, které otevřely srdce přítomných a daly jim příležitost vyjádřit svou lásku, radost a touhu po Bohu. Video se Svámího promluvou na téma „Od jednoty k božství“  nabídlo všem inspiraci a hlubší porozumění učení Satja Sáí Báby.

Sáí Bába zde mimo jiné řekl: „Podstatou všech náboženství, všech učení a duchovních cest je pouze jedna věc: láska. Rozvíjejte tuto božskou lásku. A především, ať už jsou vaše těžkosti jakékoli, ať už musíte podstoupit jakékoli zkoušky, v žádné situaci se nevzdávejte Boha.“

Následná meditace na světlo účastníkům umožnila zklidnit se a ponořit se do hloubky svého nitra. Osvěžením pak byla projekce videa s přehledem činnosti Satja Sáí organizace za uplynulý rok, která připomněla nejen všechny důležité akce Sáí organizace v Čechách, ale i řadu úsměvných momentů, které při nich vznikaly, a tak byla nezřídka doprovázena smíchem při vzpomínkách na společně strávený čas. Prostorem pro hlubší diskusi a reflexi, sdílení zkušeností a myšlenek se stal studijní kruh "Láska povede k jednotě" založený na Sáí Bábových dopisech.

Výjimečným momentem bylo psaní dopisů Svámímu. Každý účastník měl možnost napsat osobní dopis a také se podílet na společném poděkování a vyjádření vděčnosti, což byl pro mnohé velmi dojemný zážitek.

Slavnostní událost přilákala asi 25 účastníků, mezi nimiž byli jak dlouholetí členové, tak i noví zájemci. Prostory pro tuto akci laskavě a bezplatně poskytl Český svaz Jógy v denním životě a umožnil tak organizátorům připravit a zrealizovat tento den plný duchovního obohacení.

Celkově tato oslava nebyla jen připomínkou narození významné duchovní osobnosti, ale i příležitostí pro posílení společenství, sdílení a duchovního růstu mezi členy Satja Sáí organizace. Atmosféra byla naplněna láskou, porozuměním a společným hledáním hlubšího smyslu v duchu učení Šrí Satja Sáí Báby.