Jedním ze základních kamenů Sáí Bábova učení je učení o službě. Služba je základní duchovní praxí, která umenšuje ego a rozvíjí soucit a lásku.

Vyhledávejte ty, co žijí v chudinských čtvrtích, chudé, zanedbávané ve vesnicích a dejte jim spoustu lásky a světla. „Bůh je útočištěm těch, kteří nemají místo, kde by si odpočinuli,“ říká přísloví. Jděte tedy do míst, kde takové můžete nalézt a přineste s sebou do jejich srdcí poselství naděje a síly. Buďte jim vděční, když vás vítají a poskytují vám příležitost jim sloužit.

Satja Sái promlouvá sv. 13

Pravá dobrovolná služba je taková, při které člověk slouží Bohu v bližním. Služebník se postupně dopracovává uvědomění, že to není on, kdo kdo dělá něco pro druhé, ale že ve skutečnosti potřební obdarovávají služebníka možností sloužit. Tím nejvíce obdarovaným je nakonec služebník sám. Pravá dobrovolná služba konaná jako duchovní praxe tak smazává rozdíl mezi poskytovatelem a příjemcem služby a konečným motivem pro službu je služba samá.

Příležitosti ke službě

Satja Sáí organizace působí v České republice od roku 1997 a již od svého vzniku uskutečňuje projekty zaměřené ve prospěch společnosti. Veškeré tyto aktivity jsou hrazeny výhradně z darů členů a příznivců Satja Sáí organizace.

V současné době probíhají aktivity služby nepravidelně. Pravidelně se koná aktivita služby různou formou v rámci celosvětové akce „Serve the planet“, která se koná vždy v říjnu. V roce 2015 jsme takto uklízeli Krčský les, v roce 2014 jsme zajistili jídlo pro lidi bez domova a obsloužili je na lodi Hermes.

Služba realizovaná v minulosti

ilustrační foto
  • V letech 2002 až 2010 probíhalo pravidelné docházení za lidmi bez domova na Hlavní nádraží v Praze. Snažili jsme se je povzbudit vlídným slovem a pomoci jim trochou jídla, teplého nápoje a oblečení. Na Hlavní nádraží v Praze jsme chodili kromě letních měsíců každý čtvrtek před nebo po pravidelném zpívání.
  • Od roku 2007 do roku 2009 probíhal také projekt služby zaměřený na pravidelnou pomoc jedné osobě s handicapem. 
  • V letech 2000 - 2001 proběhla humanitární pomoc pro Ukrajinu. Celkem bylo předáno kolem 2480 kg ošacení, obuvi, hraček, školních potřeb apod. Příjemci humanitární pomoci byli lidé v důchodovém věku, rodiny s mnoha dětmi, děti z dětských domovů a internátů, invalidé i ti, kdo přišli o střechu nad hlavou i existenční prostředky. Oblečení bylo odvezeno také na venkov, kde bylo rozdáváno ve čtyřech vesnicích. Pomoc obdrželo kolem 1,5 tisíce lidí.
  • Návštěvy dětí na onkologickém oddělení v nemocnici v Motole a pečovatelského zařízení pro mentálně postižené v Liboci (v roce 2002).
  • Pomoc při povodních 2002.
  • Poskytnutí finanční pomoci na opravu bytu zničeného povodní pro konkrétní rodinu v pražském Karlíně.
  • Poskytnutí finanční pomoci na výstavbu domu pro válkou postiženou rodinu v Bosně.