Satja Sáí Bába inicioval, vedl a realizoval celou škálu humanitárních projektů v Indii i po celém světě. V jeho odkazu i nadále pokračují jím založené instituce v Indii a celosvětově pak Mezinárodní Satja Sáí organizace. Svým osobním příkladem inspiroval a neustále inspiruje své následovníky k uskutečňování podobných projektů po celém světě, jejichž ideálem je moto: „Služba lidstvu je službou Bohu.“

Zdravotní péče

Je mnoho chudých a utiskovaných lidí, kteří trpí nedostatkem řádné lékařské péče. Ve velkých nemocnicích se o ně nikdo nestará, protože si nemohou dovolit drahá léčení. V některých nemocnicích jim není dokonce povoleno, aby vstoupili hlavní branou. Může být větší hřích než tento? Mým záměrem je poskytnout zdarma lékařskou péči všem těmto chudým a opuštěným lidem.

Satja Sáí promlouvá, svazek 35, str. 23

Satja Sáí Bába založil čtyři nemocnice. Dvě z nich patří do kategorie tzv. specializovaných nemocnic, které jsou vybaveny nejmodernějším zařízením pro komplikované zákroky v oblastech kardiologie, kardiochirurgie, neurologie, nefrologie, urologie, očního lékařství a v jiných oborech medicíny.

Zdravotní péče je také poskytována formou mobilní nemocnice a lékařských táborů. Tyto zprostředkovávají potřebnou lékařskou péči a léky, ale i poučení o prevenci, výživě a hygieně, vesničanům, kteří by k nim jinak nikdy neměli přístup. Lékařské tábory i mobilní nemocnice nejsou omezeny jen na území Indie. Mezinárodní Satja Sáí organizace provozuje 44 stálých a mobilních klinik a ročně organizuje kolem 285 lékařských táborů (údaje za období 2014-2015, více v Sathya Sai International Organisation – Annual Report 2014-2015). Celkem pak v těchto klinikách a táborech byla poskytnuta péče přibližně 133 tisícům pacientů.

Díky nezištně práci dobrovolníků a darům je veškerá zdravotní péče (v nemocnicích, klinikách i lékařských táborech) poskytována zdarma.

Pomoc při přírodních katastrofách

Sáí Bábovo učení o službě a pomoci bližním inspiruje jeho následovníky k mnoha různým humanitárním projektům. Satja Sáí mezinárodní organizace pravidelně pomáhá lidem postižených přírodními katastrofami. Toto zahrnuje například pomoc při zemětřesení na Haiti (2010), tajfunu na Filipínách (2014), masivním zemětřesení v Nepálu (2015), zemětřesení v Ekvádoru (2016), ničivém cyklónu na Fidži (2016), a zemětřesení v Japonsku (2016). Pomoc se nesoustředí jen na okamžitou úlevu a zásobování, ale zejména na dlouhodobou pomoc komunitám v postiženým oblastech.

V podobně škále probíhají humanitární projekty též v Indii, kde Sáí Bábovi následovníci pomáhají v oblastech postižených povodněmi, cyklony apod. Tyto projekty zahrnují například budování domů po povodních v Orise, po tsunami v Tamil Nádu a mnoho dalších.

Mezi velké projekty realizované v Indii patří též několik projektů zajištění pitné vody. V mnoha odlehlých oblastech Indie nemají chudí lidé přístup k čerstvé pitné vodě zvláště při častách obdobích sucha. Nosí proto pitnou vodu do svých domovů dlouhé kilometry nebo používají znečištěnou vodu ze studní, což může mít zničující zdravotní následky. V listopadu 1995 oznámil Satja Sáí Bába svůj záměr pomoci lidem trpícím nedostatkem pitné vody. Pod jeho vedením zahájil Sri Sathya Sai Central Trust rozsáhlý projekt na zásobování pitnou vodou. Projekt byl realizován ve čtyřech oblastech: v Anantapur district a Medak a Mahabubnagar districts, v Čennaí a v okresech Západní a Východní Gódávarí. Nezávadná, pitná voda tak byla poskytnuta přibližně 2,7 milionu lidí ve vesnicích a šestimilionovému městu Čennaí.

Podrobná svědectví a zprávy o pomoci při přírodních katastrofách lze nalézt na stránkách sathyasaihumanitarianrelief.org (stránky jsou v angličtině).

Služba potřebným

Satja Sáí Bába často osobně pečoval o potřebné, ať už se jednalo o rozdávání jídla a ošacení nejchudším, darování invalidních vozíků hendikepovaným nebo šicích strojů nezaměstnaným, aby si mohli šitím zajistit své živobytí, revitalizaci vesnic, budování domů pro potřebné, budování sociálních zařízení pro zajištění hygieny, programy pro svobodné matky a ženy z nejchudších vrstev, domovy pro strádající a osiřelé děti, domovy pro seniory a mnoho dalšího.

Následujíce Sáí Bábův příklad, podnikají členové Satja Sáí mezinárodní organizace poskytují službu chudým a potřebných po celém světě. Tato služba typicky zahrnuje:

  • pomoc lidem bez domova – distribuce jídla, ošacení apod.
  • stavbu či opravy domů, revitalizaci vesnic apod.
  • návštěvy starých nebo opuštěných lidí v nemocnicích, domovech důchodců, apod.
  • pomoc starým nebo nemohoucím lidem v domácnosti. Pomoc lidem v těžké životní situaci
  • práci s lidmi s tělesným, duševním či kombinovaným postižením
  • spolupráci s různými institucemi (včetně věznic) na programech kriminální a drogové prevence
  • organizování lékařských táborů nabízejících bezplatné lékařské vyšetření, ošetření a poradnu v zemích, kde chudí lidé nemají k této péči přístup
  • pomoc při péči o životní prostředí (např. vysazování stromů, čištění řek, cest apod.)

Více o jednotlivých aktivitách služby Satja Sáí mezinárodní organizace po celém světě lze nalézt na stránkách saiuniverse.sathyasai.org (stránky jsou v angličtině).