Nejnovější články

Národní setkání

Na konci května se v Praze uskutečnilo Národní setkání Satja Sáí organizace České republiky s tématem „Jak být drahý Bohu“. Hlavním hostem byla Maria Quoos z Polska.

Výsadba stromů

Na konci dubna se členové Satja Sáí organizace již podruhé účastnili výsadby stromů v Sasku.

Hudební workshop

O Velikonocích proběhl v Praze hudební workshop pod vedením Ashwina Venkateshvarana.

Sáí setkání v Brně

Začátkem března se uskutečnilo tradiční setkání příznivců Sáí Báby v Brně.

Gájatrí mantra

Satja Sáí mezinárodní organizace opakovaně pořádá celosvětovou recitaci Gajátrí mantry. Více o této aktivitě a významu mantry naleznete v článku. Nejbližší termín společné recitace je 19.–⁠20. srpna 2023.

Sečení mokřadů

Jednou z tradičních činností Satja Sáí organizace je dobrovolnická práce na pomoc přírodě. Koncem října jsme kosili Sedmihorské mokřady.

Vánoční Sáí setkání

Dva dny před Štědrým večerem proběhlo Sáí setkání se zpíváním koled a čtením z Bible.

Retreat Satja Sáí organizace ČR

První podzimní dny roku 2022 prožili čeští Satja Sáí oddaní společným retreatem na Rusavě v Hostýnských vrších

Život je výzva, přijmi ji! Život je láska, sdílej ji!

Po dvouleté odmlce se uskutečnil celoevropský retreat mládeže Satja Sáí organizace.

Úloha matky v lidských hodnotách

Promluva Satja Sáí Báby z 23. listopadu 2003

Kalendář aktivit

Přehled aktivit

Přehled pravidelných a nadchazejících aktivit.

Výběr z mezinárodního dění (v angličtině)