Na této stránce si můžete stáhnout české překlady promluv Satja Sáí Báby.

Na promluvy včetně jejich překladu do češtiny se vztahuje ochrana vyplývající z autorského práva. Sri Sathya Sai Books & Publication Trust, Prašánti Nilajam, Indie má výhradní postavení dílo užívat. K českému překladu promluv a jejich rozmnožování (včetně publikace na webových stránkách) je výhradně oprávněno Satja Sáí vzdělávací centrum.

Promluvy prosím používejte pouze pro osobní potřebu. Děkujeme.

 

Rok 2010

Bůh je za zrozením a smrtí

Promluva Satja Sáí Báby z 22. listopadu 2010

Rok 2009

Uvědomte si átma tatvu neustálým cvičením

Promluva Satja Sáí Báby z 20. července 2009

Láska k Bohu, strach z hříchu, morálka ve společnosti

Promluva Satja Sáí Báby ze 6. července 2009

Uvědomte si princip jednoty

Promluva Satja Sáí Báby z 29. dubna 2009

Rozvíjejte lásku, považujte všechny za své bratry a sestry

Promluva Satja Sáí Báby ze 3. dubna 2009

Peníze přicházejí a odcházejí, ale morálka přichází a roste

Promluva Satja Sáí Báby ze 14. ledna 2009

Poznej sám sebe, pak budeš znát vše

Promluva Satja Sáí Báby z 1. ledna 2009

Rok 2008

Rozjímejte o Bohu, skutečném hrdinovi, a dosáhnete vítězství

Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 2008

Veďte šťastný život s pocitem kamarádství a bratrství

Promluva Satja Sáí Báby z 23. listopadu 2008

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Promluva Satja Sáí Báby z 9. října 2008

Educare vede k jednotě myšlenky, slova a činu

Promluva Satja Sáí Báby ze 6. srpna 2008

Láska je pravda, pravda je láska, žijte v lásce

Promluva Satja Sáí Báby z 22. července 2008

Veďte ideální život a buďte pro ostatní vzorem

Promluva Satja Sáí Báby 21. července 2008

Rozvíjejte educare a buďte jednotní

Promluva Satja Sáí Báby 20. července 2008

Rozvíjejte víru a sebedůvěru, abyste dosáhli seberealizace

Promluva Satja Sáí Báby 18. července 2008

Respektujte svou matku, ctěte ji a učiňte ji šťastnou

Promluva Satja Sáí Báby 6. května 2008

Mějte sebedůvěru a všechno dokážete

Promluva Satja Sáí Báby 13. dubna 2008

Spaste svůj život dobrými činy

Promluva Satja Sáí Báby 7. března 2008

Pravý a skutečný život je ten, který je prosycen láskou

Promluva Satja Sáí Báby 6. března 2008

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Promluva Satja Sáí Báby 1. ledna 2008

Rok 2007

S vírou v Boha může být v životě dosaženo čehokoliv

Promluva Satja Sáí Báby 26. prosince 2007

Akhanda bhadžany - cílem je neustálá námasmarana

Promluva Satja Sáí Báby 13. listopadu 2007

Učiňte satju a dharmu svými stálými společníky

Promluva Satja Sáí Báby 21. října 2007

Buďte stále šťastní a plní klidu

Promluva Satja Sáí Báby 28. července 2007

Pouze láska k Bohu je opravdovou láskou

Promluva Satja Sáí Báby 26. července 2007

Učiňte svou mysl vládcem přání

Promluva Satja Sáí Báby 6. května 2007

Vzdejte se ega a připoutanosti a buďte ušlechtilí

Promluva Satja Sáí Báby 17. února 2007

Kráčejte cestou pravdy za neustálého rozjímání o Bohu

Promluva Satja Sáí Báby 16. února 2007

Buďte jednotni v boží lásce

Promluva Satja Sáí Báby 11. února 2007

Bůh pomáhá těm, kteří pomáhají druhým

Promluva Satja Sáí Báby 27. ledna 2007

Důvěřujte svému svědomí

Promluva Satja Sáí Báby 15. ledna 2007

Rok 2006

Získejte věčný mír s věčnou pravdou

Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 2006

Služba společnosti je službou Bohu

Promluva Satja Sáí Báby z 23. listopadu 2006

Uveďte lidské hodnoty do praxe

Promluva Satja Sáí Báby z 22. listopadu 2006

Rozvíjejte svaté a ušlechtilé myšlenky

Promluva Satja Sáí Báby z 1. října 2006

Vyžeňte šest nepřátel a vyneste na světlo educare

Promluva Satja Sáí Báby z 29. září 2006

Pravé vzdělání je boží láska

Promluva Satja Sáí Báby z 28. září 2006

Vzdejte se sobectví a usilujte o sebepoznání

Promluva Satja Sáí Báby z 27. září 2006

Rozvíjejte velkorysost a žijte v blaženosti

Promluva Satja Sáí Báby z 5. září 2006

Jádžni a védy jsou pro celý svět

Promluva Satja Sáí Báby z 19. srpna 2006

Odhoďte déhabhranti a rozvíjejte daivábhimanu

Promluva Satja Sáí Báby z 18. srpna 2006

Přejte si mír, ne bohatství

Promluva Satja Sáí Báby z 16. srpna 2006

Nikdo nemůže uniknout důsledkům svých činů

Promluva Satja Sáí Báby z 15. srpna 2006

Považujte se za část božství

Promluva Satja Sáí Báby z 14. srpna 2006

Zušlechťujte lidství a buďte ideálem pro společnost

Promluva Satja Sáí Báby z 13. srpna 2006

Rozvíjejte lásku k Bohu a prožívejte štestí v prakrti

Promluva Satja Sáí Báby z 12. srpna 2006

Rozjímejte neustále o Bohu a dosáhněte božství

Promluva Satja Sáí Báby z 11. srpna 2006

Ati Rudra mahájadžňa podporuje v lidech božské vlastnosti

Promluva Satja Sáí Báby z 9. srpna 2006

Mládež by měla jít cestou satji a dharmy

Promluva Satja Sáí Báby z 27. května 2006

Pravá sádhana je nesobecká služba společnosti

Promluva Satja Sáí Báby z 21. května 2006

Dosáhněte osvícení tím, že se zřeknete přání

Promluva Satja Sáí Báby z 13. května 2006

Matčina láska má nesmírnou moc

Promluva Satja Sáí Báby z 6. května 2006

Prožívejte sladkost Rámova jména

Promluva Satja Sáí Báby z 7. dubna 2006

Átman je bezejmenné, beztvaré božství

Promluva Satja Sáí Báby z 30. března 2006

Neomezujte všeprostupující brahma jmény a tvary

Promluva Satja Sáí Báby z 26. února 2006

Pravou sádhanou je ovládání smyslů

Promluva Satja Sáí Báby z 23. února 2006

Plňte své povinnosti s postojem odevzdání Bohu

Promluva Satja Sáí Báby z 14. ledna 2006

Rok 2005

Uvědomte si své vrozené božství, abyste dosáhli míru

Promluva Satja Sáí Báby 23. listopadu 2005

Rozvíjejte pocit jednoty

Promluva Satja Sáí Báby 19. listopadu 2005

Sattvické vlastnosti zušlechťujte již od dětství

Promluva Satja Sáí Báby 22. října 2005

Vize božství

Promluva Satja Sáí Báby 11. října 2005

Vzdělávání bez educare je nedostatečné

Promluva Satja Sáí Báby 10. října 2005

Čistota srdce je pravá sádhana

Promluva Satja Sáí Báby 9. října 2005

Uskutečněte božství s odvahou a čistotou

Promluva Satja Sáí Báby 8. října 2005

Vnitřním principem je sám Bůh

Promluva Satja Sáí Báby 7. října 2005

Vyvarujte se připoutanosti k tělu

Promluva Satja Sáí Báby 3. září 2005

Jednota, čistota, božství

Promluva Satja Sáí Báby 17. srpna 2005

Vše závisí na boží milosti

Promluva Satja Sáí Báby 21. července 2005

Rozvíjejte duch jednoty

Promluva Satja Sáí Báby 23. května 2005

Rámájana – posvátná životní cesta

Promluva Satja Sáí Báby 18. dubna 2005

Láska je Bůh, Bůh je láska, žijte v lásce

Promluva Satja Sáí Báby 13. dubna 2005

Pochopte ducha služby

Promluva Satja Sáí Báby 11. dubna 2005

Láska a jednota, vaše pravé a věčné vlastnictví

Promluva Satja Sáí Báby 9. dubna 2005

Znakem vzdělání je pokora a charakter

Promluva Satja Sáí Báby 16. března 2005

Všichni jsou spoutáni zákonem karmy

Promluva Satja Sáí Báby 9. března 2005

Všichni jste dětmi nesmrtelnosti

Promluva Satja Sáí Báby 8. března 2005 - 2.

Prožívejte všeprostupující boží vědomí

Promluva Satja Sáí Báby 8. března 2005 - 1.

Podstatou vzdělání je pokora

Promluva Satja Sáí Báby 24. února 2005

Vaší pravou přirozeností je blaženost, uvědomte si ji

Promluva Satja Sáí Báby 14. ledna 2005

Rok 2004

Láska a upřímné modlitby vám přinesou v životě úspěch

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 2004

Zasvěťte svůj život službě společnosti

Promluva Satja Sáí Báby 23. listopadu 2004

Vaše skutečnost je ve vašem vlastním Já, nikde jinde

Promluva Satja Sáí Báby 25. října 2004

Podporujte důstojnost a čest matky Indie

Promluva Satja Sáí Báby 22. října 2004

Rozvíjejte dobré návyky, abyste si zasloužili úctu společnosti

Promluva Satja Sáí Báby 21. října 2004

Kdo jsi? Já jsem já

Promluva Satja Sáí Báby 20. října 2004

Božím přikázáním se řiďte s naprostou vírou

Promluva Satja Sáí Báby 19. října 2004

Mějte víru v Boha, jediného pravého přítele

Promluva Satja Sáí Báby 17. října 2004

Získejte boží milost poslušností ke svým rodičům

Promluva Satja Sáí Báby 18. září 2004

Pán přijímá pouze čisté srdce

Promluva Satja Sáí Báby 6. září 2004 - 1.

Bůh chrání ty, kteří ochraňují satju a dharmu

Promluva Satja Sáí Báby 6. září 2004 - 2.

Pouze boží láska nás může ochránit před utrpením

Promluva Satja Sáí Báby 28. srpna 2004

Neustále konejte námasmaranu pro duševní mír

Promluva Satja Sáí Báby 23. srpna 2004

Moji studenti jsou mým bohatstvím

Promluva Satja Sáí Báby 21. srpna 2004

Boží formou je láska

Promluva Satja Sáí Báby 2. července 2004

Matka je vaším nejdůležitějším Bohem

Promluva Satja Sáí Báby 6. května 2004

Rozvíjejte lásku, abyste prožívali božství

Promluva Satja Sáí Báby 15. dubna 2004

Podporujte pravdu za všech okolností

Promluva Satja Sáí Báby 11. dubna 2004

Poznejte základní princip jednoty

Promluva Satja Sáí Báby 21. března 2004

Cílem vzdělávání je charakter

Promluva Satja Sáí Báby 15. ledna 2004

Úcta k rodičům – největší ctnost

Promluva Satja Sáí Báby 12. ledna 2004

Služba člověku je službou Bohu

Novoroční promluva Satja Sáí Báby z roku 2004.

Roky 2000 ‒ 2003

Vy sami jste Bůh

Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 2003 (NOVĚ PŘIDÁNO)

Úloha matky v lidských hodnotách

Promluva Satja Sáí Báby z 23. listopadu 2003

Konvokace

Promluva Satja Sáí Báby 22. listopadu 2003

Láska je Bůh, žijte v lásce

Promluva Satja Sáí Báby z 28. října 2003

Átmatattva je ve všech stejná

Promluva Satja Sáí Báby 21. října 2003

Žijte a šiřte naši svatou kulturu

Promluva Satja Sáí Báby 15. dubna 2003

Zpívání božího jména, královská cesta k osvobození

Promluva Satja Sáí Báby 14. dubna 2003

Rámanavamí

Promluva Satja Sáí Báby 11. dubna 2003

Povzneste se nad vědomí těla

Promluva Satja Sáí Báby 2. dubna 2003

Usilujte o jednotu, čistotu a božství

Promluva Satja Sáí Báby 1. ledna 2003

Posvěťte svůj život zpěvem božího jména

Promluva Satja Sáí Báby 24. února 2002

Žijte v átmickém vědomí

Promluva Satja Sáí Báby 14. ledna 2002

Pět živlů – forma božství

Promluva Satja Sáí Báby 25. října 2001

Bůh je podstatou života

Promluva Satja Sáí Báby 24. října 2001

Atom – nejjemnější forma božství

Promluva Satja Sáí Báby 23. října 2001

Životní principy člověka

Promluva Satja Sáí Báby 9. října 2001

Vinájaka – Pán siddhi a buddhi

Promluva Satja Sáí Báby 22. srpna 2001

Poznejte sami sebe

Promluva Satja Sáí Báby 26. března 2001

Dobré myšlenky zvěstují Nový rok

Promluva Satja Sáí Báby 1. ledna 2001

Poctivé jednání – pravá sádhana

Promluva Satja Sáí Báby 24. listopadu 2000

Roky 1970 ‒ 1999

Nádhera ženství

Promluva Satja Sáí Báby 19. dubna 1998

Buddhovo poselství o životě v dobru

Promluva Satja Sáí Báby 5. února 1998

Zasvěťte své životy Bohu

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1997

Buďte připraveni na obětavý život

Promluva Satja Sáí Báby 19. ledna 1997

Nechť jsou láska a obětavost vašimi ideály

Promluva Satja Sáí Báby 14. ledna 1997

Uvědomte si Boha prostřednictvím lásky

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1996

Uvědomte si Boha prostřednictvím čisté lásky

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1995

Šiřte poselství lásky

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1994

Nechejte zvítězit lásku

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1993

Jednota založená na božství

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1992

Rozvíjejte duchovní jednotu

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1991

Láska, obětavost, jednota

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1990

Kde nalézt Boha

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1989

Láska – klíč k jednotě lidí

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1988

Božství prostřednictvím lásky

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1987

Pravda a víra

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1986

Jediný Bůh, základní pravda všech náboženství

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1985

Zajistěte si boží lásku

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1984

Každý je synem božím

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1982

Paramapréma (Nejvyšší láska)

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1981

Smysl Vánoc

Promluva Satja Sáí Báby 24. prosince 1980

Ježíšova cesta

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1979

Ísa

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1978

Bůh, zdroj dobra

Promluva Satja Sáí Báby 7. března 1978

Ježíš

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1976

Ten, koho ohlásil Kristus

Promluva Satja Sáí Báby 24. prosince 1972

Přineste mi bolest

Promluva Satja Sáí Báby 25. prosince 1970

Rok 1964

Všech 52 kratších promluv z tohoto roku vyšlo knižně pod názvem „Promluvy 4“. Více informací naleznete v sekci knihy.

Rok 1963

Všechny promluvy z tohoto roku vyšlo knižně pod názvem „Satja Sáí promlouvá sv. 3“. Více informací naleznete v sekci knihy.