Vzdělávání má dva důležité rysy. Prvním je interpretování faktů náležející nějakému předmětu. Druhým je rozvoj individální osobnosti. První rys se týká hmoty, druhý božské energie. Vzdělávání je kombinací těchto dvou, tedy kombinací světského a spirituálního vědění. Vzdělání nemůže být omezeno pouze na zaplnění hlavy. Musí rozehřát srdce, očistit ho a obrátit zpátky k Bohu. Člověk by měl být proměněn v dokonalou lidskou bytost se soucitným srdcem. Jakkékoliv úsilí by mělo být zužitkováno na vzdělání za účelem zbožštění člověka.

Satja Sái Bába, leden 1968

Cílem Satja Sáí Organizace je umožnit každému jednotlivci dojít vlastní cestou k odpovědi na otázku, kdo opravdu jsem. Existuje řada způsobů, jak hledat a nacházet odpovědi na tuto a podobné otázky, a proto má SSO několik oblastí aktivit, kterými se zabývá. Jednou z nich je vzdělávání – vzdělávání v lidských hodnotách založené na učení Satja Sáí Báby.

Po celém světě můžeme vidět zvýšenou potřebu reformovat stávající vzdělávací systém, neboť stavající vzdělávací instituce vedou děti a mladé lidi, které vzdělávaji, pouze ke znalostem a schopnostem, které je přivedou k vyšším ziskům v jejich budoucím povolání. Zapomínají však rozvíjet celou osobnost člověka a jeho lidské hodnoty. Jak děti rostou a stávají se z nich dospělí, zpravidla nemají zvnitřněné základní lidské hodnoty, což poté vede k sociálním problémům a národní a globální krizi, které čelíme v současné době.  

Také v rodině, kde by rodiče měli být prvními, kteří rozvíjí dítě celostně, dochází k tomu, že již ve velmi ranném věku dítěte, rodiče přenášejí svou zodpovědnost na vzdělávací instituce. Tento trend také souvisí se současnou socioekonomickým požadavkem modernizace a zaměření se na vnější, materiální svět. Přitom se opomíjí vnitřní svět spirituality a lidských hodnot. Děti a mladí lidé jsou tak dnes vystaveni mnohem větším zkouškám než v minulosti.

Také z těchto důvodů se Satja Sái organizace zabývá oblastí vzdělávání. Satja Sái vzdělávání tedy spojuje spiritualitu a školní vzdělávací plány, což již bylo oficiálně oceněno v několika zemích světa, kde Satja Sái organizace zřizuje své školy a vzdělávací instituce. V současné době se jedná o  cca čtyřicet Satja Sái škol ve zhruba stejném počtu zemí po celém světě. Tyto školy jsou neziskové a zpravidla tedy nepožadují po svých studentech žádné školné. 

Satja Sái organizace se také zabývá vzděláváním pouze v lidských hodnotách, což je určitá forma doplnění formálního vzdělávání. V současné době probíhá ve více než devadesáti zemích po celém světě vzdělávací v lidských hodnotách pro děti, přičemž toto vzdělávaní vychází z učení Satja Sái Báby, ale každá země zpravidla vytváří své materiály.

Vzdělávání v lidských hodnotách pro dospělé

V oblasti vzdělávání v lidských hodnotách pro veřejnost nabízí Evropský Institut Satja Sáí vzdělávání (ESSE Institute) komplexní diplomový kurz, sestávající z přednášek, seminářů a workshopů. Používáné osnovy zdůrazňují evropský aspekt a jsou založené na doporučení Satja Sáí, zakladatele tohoto systému, aby bylo vzdělávání založeno na kořenech a dědictví země, ve které probíhá.

Aktivity zpravidla probíhají o víkendech, načasování je koncipováno tak, aby bylo možné kurzy zvládat při zaměstnání nebo studiu. Časově není vzdělávání omezeno, každý postupuje rychlostí, která mu vyhovuje. Dokončení celého kurzu trvá několik let, na konci získávají úspěšní absolventi diplom. Systém se skládá z několika samostatných částí, které jsou ucelené a není proto nutné absolvovat celý diplomový kurz. Účastnit se může kdokoli, nedělají se žádné přijímací zkoušky, kurzy jsou otevřeny všem. Vzdělání je zdarma.

Pro více informací o plánovaných seminářích nás prosím kontaktujte na info@sathyasai.cz.

ilustrační foto

Vzdělávání v lidských hodnotách pro děti

Kromě vzdělávání pro dospělé nabízí SSO program pro děti, jehož cílem je formování charakteru. Děti se seznamují s lidskými hodnotami, rozvíjejí pravdomluvnost, laskavost, ohleduplnost a další vlastnosti. Pochopení tématu podporujeme společnými aktivitami jako jsou hry, hraní rolí, tvořivé činnosti, apod. V současné době toto vzdělávání v České republice neprobíhá, nicméně v případě zájmu ho lze spustit. Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@sathyasai.cz.