Dne 28. října 1918 je v českých dějinách nesmírně významným, protože právě v tento den byl vyhlášen samostatný československý stát. Naši předkové vysazovali u příležitosti vzniku republiky v letech 1918 a 1919 tzv. Stromy svobody. Bylo jich v těchto letech vysázeno tisíce, do jejich výsadby se zapojilo mnoho občanů. Stromy byly ověšeny stuhami, praporky, zpívala se hymna, k jejich kořenům se ukládaly pamětní listy. Po 100 letech se opět na připomínku výročí vzniku ČSR vysazovaly v Česku Stromy svobody (více o této iniciativě www.stromysvobody.cz).

Česká Satja Sáí organizace se k této iniciativě připojila. Ve spolupráci s domovem Sue Ryder v Praze (www.sue-ryder.cz) jsme vysadili v neděli 28. října 2018 národní strom lípu. I přes nepřízeň počasí jsme u příležitosti sázení stromu zazpívali národní hymnu a jiné české písně, které v sobě nesou lidské hodnoty. MuDr. Michael Blažej poté promluvil o historii vzniku ČSR, filosofii T.G.M., která stála v základech našeho státu a určité podobnosti s učením Satja Sáí Báby, které spočívá především v nesobecké službě společnosti a v lásce ke každému člověku. Pak přišlo samotné zasazení lípy, přičemž každý z účastníků měl možnost se symbolicky připojit se svým přáním či poděkováním. Vše skončilo společným zpěvem především českých lidových písní.

Za realizaci této akce bychom rádi poděkovali domovu Sue Ryder, který umožnil vysazení Stromu svobody na své zahradě.  

 

Zdroje:

www.stromysvobody.cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/