Tradiční podzimní víkendový retreat Satja Sáí organizace se v letošním roce konal v krásném prostředí centra Boží v Novohradských horách. Na 30 Sáí Bábových příznivců se sešlo k duchovnímu programu uprostřed krásné krajinné scenérie, aby společně sdíleli své přátelství, zážitky a zkušenosti z duchovní cesty, vzájemně se inspirovali a strávili zde příjemný i smysluplný čas.

Setkání se konalo 13.–15. října 2023 a navzdory nepříznivým předpovědím bylo provázeno krásným počasím.

Ranní programy zahrnovaly meditaci na světlo, zpěv véd, manter a duchovních písní, ale také cvičení jógy pod odborným lektorským vedením. V sobotu byla část programu věnována pěšímu výletu přírodou na nedaleké poutní místo v Dobré vodě s návštěvou kostela Panny Marie těšitelky a tamního léčivého pramene. Po návratu do centra Boží měli účastníci možnost poslechnout si podnětné vyprávění studenta Sáí Bábovy školy Vijae Miriyaly, který se s nimi podělil o mnoho svých zážitků a zkušeností, které v blízkosti Svámího prožil.

Neděle pak byla věnována studijnímu kruhu na téma Láska povede k jednotě. Průvodním textem k němu byly Sáí Bábovy dopisy publikované v knize Préma Dhára. Závěr setkání patřil zajímavé a zábavné hře s videoukázkami a duchovním poselstvím na téma Jak být drahý Bohu. Po závěrečném zpěvu bhadžanů a duchovních písní toto setkání dospělo do svého zdárného konce. Jeho účastníci se pak s vděčností, láskou a kostatováním, že by příště mohl být retreat delší, rozjeli nejen do různých koutů Čech a Moravy, ale také na Slovensko.