Jako forma poděkování a vyjádření vděčnosti Satja Sáí Bábovi k jeho 95. narozeninám uskutečnila Satja Sáí mezinárodní organizace (SSSMO) pomoc 160 společenstvím ve 40 zemích světa. Program, který byl pojmenován "Adopce 95 komunit" byl iniciován v roce 2017 a předčil všechna očekávání. Členové SSSMO zapříčinili pozitivní změnu v životech potřebných lidí poskytnutím vzdělání, lékařské péče, jídla, přístřeší, pitné vody atd. Cílem tohoto projektu je proměna srdce - jednak dobrovolníků z řad SSSMO a také příjemců služby, jak bylo učeno Satja Sáí Bábou. 

Tento projekt i nadále pokračuje a máme za cíl sloužit více společenstvím.  Více k němu naleznete zde: http://www.sathyasai.org/adoption-of-communities/report