Věř ve své srdce je název nedávno vydaného alba britské zpěvačky Dany Gillespie. Dana Gillespie je 69letá folková a bluesová zpěvačka, která vystupovala na pódiu s mnohými slavnými zpěváky jako je Bob Dylan, Mick Jagger aj. Její život zásadně ovlivnil Satja Sáí Bába, jehož se stala oddanou a před nímž několikrát vystupovala jakožto sólová zpěvačka. 

Dana se stala také ústřední postavou evropské pouti v Satja Sáí Bábově ášramu Prašánti Nilajam, neboť byla vedoucí sboru, jenž se během posledních červencových dní roku 2018 připravoval a na závěr pouti vystoupil v Sáí Kulwant hale v Prašánti Nilajam. Dana se sborem vystoupila s 8 písněmi, které je možné si poslechnout na www.european-pilgrimage.org­/songs/. Překlad jednoho z textů uvádím níže. 

Protože však ne všichni účastníci poutě, kterých celkově bylo cca 250 a byli z 22 zemí Evropy včetně České republiky, zpívali ve sboru, dostali nabídku účastnit se studijních kruhů, které navazovaly na konferenci týkající se životního prostředí. Tato konference s názvem Go Green proběhla v Prašánti Nilajam ve dnech 25. – 26. července 2018 (více na http://www.sathyasai.org/events). Témata studijních kruhů se týkaly víra a pravdy, poté vztahů člověka, přírody a Boha, a posledním tématem byla Satja Sáí Bábova výzva, která nese název Strop na přání. Strop na přání je jednou z cest, jak uvádět do praxe Satja Sáí Bábovo učení o člověku, přírodě a Bohu. Na daná témata vždy také k účastníkům pouti promlouvali bývalí studenti Satja Sáí Bábových škol.

Součástí poutě byli také komentované prohlídky různých míst v Puttaparthi (rodišti Satja Sáí Báby, kde je také ášram Prašánti Nilajam). Jednalo se o návštěvy Chaitanya Jyothi muzea, která se zaměřuje na Satja Sáí Bábův život a která bylo vybudováno z iniciativy čínských a japonských oddaných. Další návštěva byla v Super speciality nemocnici, kterou na přání svém mámy vybudoval Satja Sáí Bába a která poskytuje vysoce kvalitní lékařskou péči zcela zdarma, což je v Indii velmi nestandartní. Další návštěvou byla procházka po místech narození Satja Sáí Báby, jeho rodičů, a chrámů v Puttaparthi. Nakonec se účastníci měli možnost podívat s průvodcem i do Heritage muzea, které je věnováno různým náboženským tradicím, neboť v základu Satja Sáí Bábova učení je jednota náboženství, kterou nejlépe vystihuje jeho výrok: „Je jen jedno náboženství, a to je náboženství lásky.“

Jak jsem již zmiňoval koncem a vyvrcholením poutě bylo vystoupení Dany Gillespie se sborem v Sáí Kulwant hale, které proběhlo 1. srpna 2018 v odpoledních hodinách. Vystoupení sklidilo velký potlesk, což účastníkům sboru určitě udalo radost. Ta však byla nesrovnatelně menší v porovnání s tím, co mohl každý z účastníků prožívat během poutě jako takové, a zvláště pak při vystoupení, totiž že je vskutku možné, věřit ve své srdce. V srdci totiž přebývá Bůh, který je láskou a který je zcela důvěryhodný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píseň: Věř ve své srdce

Autor: Dana Gillespie

 

Ó Srdce, uvědom si, že také písně smutku mohou být požehnáním,

Jednoho dne se toto tělo stane nehlučným,

Neboť Velký Duch je všude

On slyší, co je v našich srdcích a myslích

A tak není nutné k Němu mluvit hlasitě.

 

Věr ve své srdce, to je jedna část, na které opravdu záleží

Věr ve své srdce, protože to je hybnou silou umění

Věr ve své srdce, když se zdají, že tvé sny leží v troskách

Věř ve své srdce, do dne kdy dorazíš

 

Stejně jako temnota nemůže existovat ve slunečním svitu

Tak nevědomost nemůže existovat ve svitu tvého Já

Jako perly na provázku, všechny bytosti existují v Tobě

A slunce a měsíc a hvězdy svítí, protože Ty

 

Láska trvá věčně, láska trvá věčně

 

Věř ve své srdce, to je ta jediná věc, která tě neopustí

Věř ve své srdce, říká ti, kam jít

Věř ve své srdce, a nic tě nezlomí

Věř ve své srdce, to je to, co musíš vědět