V sobotu 16. 2. 2019 proběhlo setkání pražského Satja Sáí centra a brněnské skupiny oddaných. Na programu bylo především zpívání duchovních písní, ale také sdílení. Níže je uvedeno svědectví jedné ze zúčastněných.

 

Na setkání se Sáí skupinou v Brně a další přáteli jsme se velmi těšili. Tento den jsme po cestě z Prahy zahájili společným obědem ve vegetariánské restauraci a naladili se tak na přípravy prostor, kde se mělo uskutečnit společné zpívání duchovních písní. Vše probíhalo v Satja Sáí Bábově režii, neboť přestože jsme měli dohodnutý určitý čas, správce prostor přišel dříve a vše jsme mohli dopředu připravit a to včetně přípravy malého pohoštění pro všechny.

Sešlo se nás nakonec třináct, přestože nás bylo málo, tak o to více jsme prožívali Satja Sáí Bábovu přítomnost v každé s písní, kterou jsme zpívali. Zazněli zde i písně, které zpíval Sáí sbor z České republiky, Slovenska a Nového Zélandu v roce 2011 Sáí Bábovi samotnému. Ihned jako bychom opět seděli v Kulwant hale v Puttaparthi. V přestávce jsme mohli s těmi, které jsme neviděli delší dobu, sdílet všechny radosti i starosti, které provázejí náš život. A zrovna tak jsme hovořili o službě, kterou s láskou děláme, každý z nás dle svých schopností pro potřebné, ať už v naší republice nebo v Indii. Bylo to setkání prozářené láskou a mírem. Všichni jsme se loučili naplněni radostí a dohodli se, že tuto akci za rok jistě zopakujeme.