„Nedělejte si starosti. Možná nemáte hudební znalosti nebo sladký hlas. Na tom nezáleží. Zpívejte slávu boží s intenzivní láskou... To stačí, abyste pohnuli srdcem Boha.“

To jsou slova, které před lety pronesl Satja Sáí Bába. Česká Satja Sáí organizace uspořádala hudební workshop, na který byli zváni všichni, kteří chtěli rozšiřovat svoji lásku k Bohu a bližním a kterým je blízké Satja Sáí Bábovo učení. Účastníci se sjeli z různých koutů ČR a jeden přijel i z Německa. Co do hudebních znalostí a dovedností byli mezi nimi rozdíly, tak i rozdíly ve věku. Nejmladšího a nejstaršího účastníka workshopu dělilo více než sedmdesát let.   

Hudební workshop vedl Ashwin Venkateshvaran. Ashwin studoval na Satja Sáí Bábových školách včetně té vysoké. Během studií v Puttaparthi v Indii zpíval v Satja Sáí Bábově přítomnosti, a to po více než deset let. Během této doby nasbíral mnohé zkušenosti a znalosti s tím, jak písně oddanosti zpívat a co je u jejich zpěvu důležité. Mnohé písně má také spojeny se zázraky a učením Satja Sáí Báby. Některé z nich během workshopu vyprávěl. Během workshopu, který proběhl v Praze ve velikonočním období, se účastníci měli možnost naučit tři písně oddanosti v indických jazycích. Na oplátku pak Ashwina naučili jednu českou, která byla různými sbory několikrát zpívána v Satja Sáí Bábově ášramu v Indii. Mimo nácviku písní byl také čas na povídání, procházky či společné stolování.

Mnozí z těch, kdo se workshopu zúčastnili, vyjadřovali spokojenost, radost až nadšení, že mohli být součástí, a tak sami prožili Satja Sáí Bábova slova: Můžete zpívat jakékoliv množství bhadžanů a písní, ale pouze když budou zality intenzivní láskou, oddaností, sladkostí a jemným citem, budete z nich čerpat nesmírné štěstí a radost.“