Satja Sáí mezinárodní organizace (dále SSMO)  v listopadu roku 2020 uspořádá v Prašánti Nilajam u příležitosti 95. narozenin  Satja Sáí Báby 11. světovou konferenci. Tématem konference je "Jednota je Božství; Čistota je osvícení". Pro přípravu na tuto událost bude SSMO pořádat před-konference ve všech Zónách.

Bhagavan nás pobízí praktikovat jednotu a čistotu, které jsou zásadní pro realizaci našeho vrozeného božství, božství které je obsažené v celém stvoření, a dosáhnout tak osvícení. Proto jsou zde dva studijní průvodci (v příloze): jeden o Jednotě a druhý o Čistotě. Každá kapitola z těchto dvou průvodců ukazuje podstatný bod s výroky Svámího a odkazy. Studijní průvodci také obsahují sedm božských promluv o Jednotě a čtyři o Čistotě. Některé Zóny můžou mít přání přeložit tyto důležité publikace do místních jazyků.

Studijní materiály si můžete stáhnout zde: http://sathyasai.org/announcement/eleventh-world-conference-2020-study-guides