V listopadu roku 2020 proběhne v ášramu Satja Sáí Báby 11. světová konference. Téma konference zní: "Jednota je Božství; čistota je osvícení." Satja Sáí mezinárodní organizace k příležitosti této události vytvořila 2 studijní průvodce, které se věnují tématu jednoty a čistoty. Předseda Prašánti rady Dr. Reddy nás ve svojí video zprávě zve k připojení se k této konferenci, ať už svojí fyzickou účastí na ní nebo účastí na předkonferencích, které proběhnou na všech kontinentech světa, ale především připojením se ve svém srdci, k čemuž nám může pomoci např. studování a uvádění do praxe Satja Sáí Bábových slov týkajících se jednoty a čistoty, tak jak je nalezneme např. ve studijních průvodcích.

Video zprávu od Dr. Reddyho můžete zhlédnout na odkazu níže.

http://sathyasai.org/announcements/2019-unity-and-purity-message-dr-reddy