23. listopad 1926 se narodil do rodiny Ratnakarů v jedné nevýznamné indické vesnici okouzlující malý chlapec. Byl pojmenován Ratnakara Venkata Satyanarajana Raju. Jeho narození předcházela mnohá znamení (např. samostatně hrající hudební nástroje v místnosti, kde se později dítě narodilo). Tento chlapec se později nazval Satja Sáím a dnes je mnohými znám jako významný duchovní učitel, jeho stoupenci jej pak považují za avatára naší doby. Tak si 23. listopad i stoupenci v České republice připomněli společným setkáním Satja Sáí Bábu a jeho odkaz.

Program setkání byl naplněn aktivitami, které Satja Sáí Bába svým stoupencům doporučoval. Jednalo se o zpívání duchovních písní, a to v různých jazycích, ať už těch českých, anglických ale také indických, vždy však oslavovali Boží jméno. Další aktivitou byl studijní kruh, v němž se účastníci zamýšleli nad citáty Satja Sáí Báby, které mluví o jednotě myšlenek, slov a činů na individuální úrovni. Jak se účastníci mimo jiné dozvěděli, tak jednota a harmonie ve společnosti je možná pouze v případě, že bude jednota a harmonie v každém jejím článku, tedy v každém jedinci. Součástí setkání bylo i promítání videa s přednáškou Teerakiat Jareonsettasinaj, bývalého thajského ministra školství, který je stoupencem Satja Sáí Báby více než 35 let. Během setkání byl také prostor na sdílení různých duchovních zkušeností a praxe. Oslava Satja Sáí Bábových narozenin se tak nesla v duchu radosti a spokojenosti. To nejdůležitější k oslavě narozenin však Satja Sáí Bába sám řekl v roce 1973: „Poselství avatára se musí narodit, žít a růst ve vás a ve vašich srdcích. To jsou narozeniny, které musíte oslavovat.“ Takže skutečné narození Božství do světa se neděje v Praze na místě, kde se stoupenci sešli, ale může se stát v srdci jakéhokoliv člověka kdekoliv na tomto světě.