"V tento den Vánoc, kdy slavíme narození Krista, rozhodněte se vést své životy ve službě slabým, bezmocným, nešťastným a zoufalým. Rozvíjejte toleranci a trpělivost, dobročinnost a velkodušnost. Važte si ideálů, které přinesl Ježíš a praktikujte je ve vašem každodenním životě."

Satja Sáí Bába promlouvá, svazek 11. kap. 54. 

 

Téma

Tento rok bylo tématem oslavy Vánoc "Žít v lásce" - připomínka lásky, kterou máme rozvíjet a sdílet s celým světem.

Oslava narození Ježíše

Satja Sáí Bába povzbuzoval všechny k oslavě narození Ježíše, ukazujíce že velcí učitelé náleží celému lidstvu. Vedl k tomu, že nejlepší oslavou Jeho narozenin, je věrnost Jeho učení, být loajální zásadám, praktikovat disciplínu a zakusit tak vědomí božství, které usiloval probudit. 

Každý rok v ášramu Prašánti Nilajam, Satja Sáí Bába, promluvil u příležitosti Vánoc, vzdávajíce poctu životu a lásce Ježíše a naléhal na všechny, aby zakusili jednotu a sílu lásky. 

Sáí Bába i Ježíš učili, že je možné dosáhnout Boha skrze lásku. Vánoce jsou časem, kdy se můžeme ponořit do tohoto učení a poděkovat za život a požehnání božského učení, které přišlo skrze Ježíše. 

Oslava 2020

Oslava Vánoc 2020 nemohla proběhnout z důvodu pandemie COVID - 19 v ášramu Prašánti Nilajam. Proběhla tedy dvakrát online a to 25. prosince  2020, na její záznam se můžete podívat kliknutím na níže uvedené odkazy.

https://www.youtube.com/watch?v=PLUsoa6Y3tE&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=1M-iafT63Wg&feature=emb_logo