Mokřady patří k nejvýznamnějším, ale také nejohroženějším ekosystémům na světě. Jsou životně důležité pro zadržování vody v krajině. Odpařováním vod příznivě ovlivňují klima a absorbují ze vzduchu přebytečný oxid uhličitý. Pomáhají tak při zmírňování změny klimatu. Mokřady jsou centra biodiverzity. Poskytují stanoviště a potravu pro specifická společenstva a jinde nepřítomné nebo vzácné druhy rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů.

Aby se zachovala biologická rozmanitost a poskytlo se stanoviště pro ohroženou původní faunu a flóru, je třeba mokřady několikrát ročně kosit. Vzhledem k mokrému a velmi měkkému terénu nelze tuto namáhavou práci mechanizovat – zkrátka je nutné ji provádět ručně. To zahrnuje sečení plně vzrostlé trávy a odstranění posečené a mrtvé biomasy z pokosených míst.

To byla dobrovolnická služba, které se ujali členové Šrí Satja Sáí organizace v České republice koncem října v idylické oblasti Českého ráje. Účastníci posekali a uklidili několik míst určených místním sdružením, které mokřady spravuje. Ti, kteří pracovali v mokřadech, byli láskyplně podporováni kuchyňským týmem, který se neúnavně a s láskou staral o zázemí akce. I když den začínal slabým deštěm, ke konci vykouklo zpoza mraků slunce, jako by chtělo zkontrolovat vykonanou práci a zahřát služebníky.