Ukliďme Česko je již zavedenou celostátní ekologickou aktivitou konanou pod záštitou Ministerstva pro životní prostředí a pořádanou Českým svazem ochránců přírody. Hlavní cíl této akce je již v jeho samotném názvu, a tím je tedy úklid odpadků z míst, kde být odpad nemá. Specifikem celé aktivity je její dobrovolnost, kdy všichni zúčastnění konají svoji činnost bez nároku na věcnou nebo finanční odměnu. V roce 2017 se akce zúčastnilo téměř 100 000 dobrovolníků a bylo uklizeno více než 1 500 tun odpadků (více na www.uklidmecesko.cz).

Členové Satja Sáí organizace se tedy rozhodli, že se k této aktivitě také přidají. Bylo dohodnuto, že budou uklízet přírodní památku Prosecké skály, které se nachází na rozhraní pražských čtvrtí Libeň a Prosek. Jedná se o skalní útvar, jenž je tvořen stěnami starých pískovcových lomů. Místo je to velmi krásné a často vyhledávané místními obyvateli za účelem rekreace. Skály jsou také často útočištěm pro osoby bez domova, což s sebou mimo jiné nese zvýšené množství odpadků v daném území. I z toho důvodu se členové Satja Sáí organizace rozhodli uklízet právě zde. Nebyli jsme však sami, kdo se zde rozhodl uklízet, také místní Skauti se již několikátým rokem účastní úklidu Proseckých skal, a tak jsme se rozhodli spojit své síly právě s nimi. 

Hlavní úklidový den byl stanoven na sobotu 7. dubna, což se ukázalo být jako šťastné datum, neboť byl vpravdě krásný jarní den, a tak se dobrovolníků, kteří se rozhodli uklízet Prosecké skály sešlo hned několik desítek a mezi nimi i my, členové Satja Sáí organizace. Po základních instrukcích, bezpečnostních pravidlech, vysvětlení rozložení lokality a činností vhodných pro úklid jsme se organicky pustili do díla. Za podpory pracovníků z Lesů hlavního města Prahy a radnice MČ Praha 9, šla práce rychle od ruky. Do úklidu na Proseckých skalách byly zapojeny všechny generace, od těch nejmladších až po ty nejstarší. A tak za několik hodin bylo posbíráno několik kontejnerů odpadků a lokalita Prosecké skály se opět mohla více nadechnout k tomu rozdávat své krásy jejím návštěvníkům. Ač si ani členové Satja Sáí organizace nečinili nárok na odměnu, tak se jim jí přeci jen dostalo, neboť si odnášeli dobrý pocit z toho, že udělali něco pro své okolí a tedy i pro sebe, neboť my všichni jsme tzv. na jedné lodi.