Šrí Satja Sáí mezinárodní organizace k poctě Šrí Satja Sáí Báby připravila online oslavu jeho života, poselství a práce 24. dubna od 15:10 do 17 hodin, po níž bude následovat 24 hodinový zpěv Gájátrí mantry (od 17 hodin).

Jako přípravu na tuto událost provádějme intenzivněji svou duchovní praxi po 30 dní od 1. do 30. dubna 2021 například tak, jak je doporučena mezinárodní Satja Sáí organizací:

Duchovní praxe:

Opakujte každodenně mantru o pěti písmenech ,Bůh je’.

Bůh je“ (Devudunnadu, v telugu). To učiňte svou záchranou kotvou. Když mantru budete opakovat, rozmýšlet o ní, jednat podle ní a sdělovat ji ostatním ponořeni do blaženosti této zkušenosti, budete velmi přispívat k dobru světa... Propagováním této mantry můžete mezi lidmi podporovat lásku k Bohu a strach z hříchu. Mantra „Bůh je“ může být silnější než mantra založená na jakémkoli božím jméně.

Promluva 21. července 1986

Opakujte každý den těchto pět modliteb:

„Já jsem Bůh, nejsem jiný než Bůh.“ Toho si buďte neustále vědomi. To stále udržujte na mysli. „Jsem Bůh, jsem Bůh. Nejsem jiný než Bůh.“ To si neustále připomínejte. Modlete se, abystetéto duchovní praxi (sádhaně) neselhali.

Jsem akhanda parabhahma (nerozdělitelné nejvyšší absolutno).“ To je druhá pravda, kterábýt  upevněna ve vědomí neustálým opakováním a modlitbou.

Jsem sat-čit-ánanda (bytí, vědomí, blaženost).“

„Žal ani úzkostnikdy nemohou postihnout.“ Rozvíjejte tuto víru a přesvědčte se o této pravdě opakovaným ujišťováním a modlitbou.

Jsem vždy spokojený/á, strach do mě nikdy nemůže vstoupit.“ To navždy pociťujte. Modlete se, aby toto přesvědčení rostlo stále silnějiNabádejte sami sebe: „Mé já! Opakuj „Óm tat sat“, „Óm tat sat“, trojnásobný symbol brahma


Jako je fyzické tělo udržováno ve zdraví a síle pěti pránami (životními dechy), těchto pět modliteb vás obdařívědomím brahma“, které je stejné jakostav brahma samotného.“ 


Promluva 23. listopadu 1983 


Intenzivně se modlete za dobro všech (Samasta lókáh sukhinó bhavantu): 

Modlete se za dobro všech. Síla modlitby je nezměrná. Všichni, kdo jste se zde dnes sešli, byste se měli každý den modlit za dobro a štěstí všech lidí. To je pravá duchovnost.

Promluva 20. března 1996

Čtěte denně Sútra Váhiní.

www.sssbpt.info/vahinis/sutra/sutravahiniinteractive.pdf

Případně čtěte jinou Sáí Bábovu knihu ze série Váhiní nebo Satja Sáí Bábovy promluvy.