Hořící čtvrtá svíčka na tradičním adventním věnci napovídala, že se období očekávání blíží ke svému konci. Pouhé dva dny před štědrým večerem se konalo Vánoční setkání Sáí Bábových příznivců v kapli Domova Sue Ryder v pražské Michli. Oslava Vánoc patří k velmi oblíbeným a dlouho očekávaným. V letošním roce bylo možné se setkání účastnit jak osobně, tak přes online vysílání.

Po úvodních modlitbách a tichém rozjímání následovalo biblické čtení o zvěstování anděla Panně Marii, příběhu Ježíšova narození, zvěstování pastýřům a klanění tří králů. Přítomní tak měli možnost připomenout si původ křesťanské tradice a jejích hodnot a duchovní rozměr Vánoc.

Hudební program sestával z tradičních vánočních koled i současných písní. Kromě světoznámé Adeste Fideles, zazněla i česká barokní koleda z roku 1647, jejímž autorem je Adam Michna z Otradovic. Nebo koleda Narodil se Kristus Pán, jež je původně husitskou písní z 15. století, ale v současnosti je všeobecně známou a bývá vyvrcholením půlnoční vánoční bohoslužby.

Na závěr čekalo na všechny drobné pohoštění a vzájemné obdarování drobnými symbolickými dárky.