Začátkem března se po covidové přestávce znovu uskutečnilo tradiční setkání příznivců Sáí Báby v Brně. Do krásného prostoru rozhledny Grand Prix v  Kohoutovicích zavítala asi dvacítka účastníků z blízkého okolí i vzdálenějších koutů naší země.

Po úvodním srdečném přivítání vedoucí Sáí skupiny Brno patřil program zpívání duchovních písní za doprovodu kytary, houslí, harmonia a tabel. Na programu bylo také promítání asi půlhodinového dokumentu Richarda Bocka "Truth is my name", který představil část Sáí Bábovy promluvy pro studenty letního kurzu, záběry ze Svámího osobní služby rozdávání jídla potřebným, výňatek přednášky profesora Kastúriho, ale především dal nahlédnout do atmosféry Bábova působení v 70. letech.

Během přestávek bylo možné se seznámit s novými hosty nebo se po dlouhé době pozdravit s těmi známými. Zpěvem duchovních písní a závěrečným požehnáním byl pak program ukončen.

Atmosféra setkání byla velmi přátelská a věřím, že společně strávenými chvílemi v dobré společnosti a s krásným výhledem i nadhledem z Kohoutovické věže jsme se povznesli nejen fyzicky, ale především duchovně a nahlédli jsme jak do krásné okolní přírody, tak také do svého nitra.