Promluva - Láska je Bůh, žijte v lásce (AJ)

Promluva Satja Sáí Báby 28.10. 2003